sud s hlavou 02
SUD NA KLÁDĚ VÝKRES 021
SUD NA KLÁDĚ 051
SUD NA KLÁDĚ 011
kůň 204
PRUŽINOVÉ HOUPADLO KŮŇ
kůň 05
kůň 04
kůň 02
kůň 01
BERAN 202
BERAN 04
BERAN 01
MOBILIÁŘ 02
LAVIČKY 01
LAVIČKY VÝKRES
sud_60l_vepř
sud se zvířecí hlavou -konstrukce
kolotoč 05
kolotoč 01
houpačka hnízdo VÝKRES
sudy na prolézání 03
houpačka hnízdo 05
sudy na prolézání - výkres
houpačka hnízdo 03
houpačka hnízdo 01
HAD NA PRUŽINÁCH VÝKRES-2
HAD NA PRUŽINÁCH 05-2
HAD NA PRUŽINÁCH 02-2
HAD NA PRUŽINÁCH 01-2
kolotoč 11
DOMEČEK 11
DOMEČEK 07
DOMEČEK 03
sud 60 l vepř - výkres
sud 60l beran
SUD NA KLÁDĚ 02
SUD NA KLÁDĚ 01
SUD NA KLÁDĚ VÝKRES 02
kůň 01
BERAN 01
kůň 03
sud 60l kráva
houpačka hnízdo 02
DOMEČEK VÝKRES
DOMEČEK 02

Návrh volnočasového centra v Telči - Panský dvůr

Skladba materiálů a způsoby opracování jsou vybrány tak, aby působily co nejvíce přirozeně, s ohledem na moderní technologie a funkčnost.
artwolfdesign_telč_hřiště_09
artwolfdesign_telč_hřiště_07
artwolfdesign_telč_hřiště_10
artwolfdesign_telč_hřiště_06
artwolfdesign_telč_hřiště_01
artwolfdesign_telč_hřiště_04
artwolfdesign_telč_hřiště_02
artwolfdesign_telč_hřiště_03
artwolfdesign_telč_hřiště_05

    Návrh a design vybavení dětského hřiště pro projekt Volnočasového centra Panský dvůr v Telči. Návrh jednotlivých prvků a design vizuálního stylu, konstrukce a prováděcí dokumentace. To byl můj podíl prací, při spolupráci s firmou Outdoor Solutions, která se zabývá návrhem a výrobou atypických dětských a lanových parků.

    Bylo vytvořeno 18 typů hracích prvků pro děti růuzného věku, prvky byly vytvořeny ze dřeva a upevněny k podlaze navrženým způsobem pomocí kotvících konstrukcí. Jako podlaha se interiér vyplnil 30 centimetrů vysokým násypem dřevěné štěpky pro případné tlumení pádu a jako způsob zakrytí výše zmíněných ocelových konstrukčních prvků.

    Většina dřevěných prvků je provedena z masivní borovice. Některé části jsou z lipového dřeva, např. vyřezávané hlavy zvířat a některé jsou z dubu nebo jasanu.

    Pro investory bylo vše předáno s prováďecí dokumentací a výrobními výkresy jednotlivých atrakcí. Veškeré atrakce jsou navrženy pro maximální bezpečí účastníků a nevyžadují žádné speciální zaškolení. K oddechu slouží velké lavice u zdi místnosti, odkud je vidět do celého zbylého prostoru a žádná atrakce tedy nezůstává skrytá.

    Dřevo je ponecháno v přírodní barvě, pouze se zvýrazněnou strukturou pomocí oleje. Spojujícím prvkem na domečku a houpačce je „hnízdo“ vytvořené spletencem větví, které svou organickou podobou příjemně dokreslují jednoduchost ostatních prvků.

    Hřiště má rustikální charakter a svým vzhledem podporuje historizující odkaz celého místa. Skladba materiálů a způsoby opracování jsou vybrány tak, aby působily co nejvíce přirozeně, s ohledem na moderní technologie a funkčnost. Celé hřiště je složené z především masivního dřeva – prken, fošen a trámů, konečný vzhled by měl nést známky ruční práce. Důležité je u části prvků řezbářské umění – vyřezávané obličeje sudových zvířat. Přírodní materiály byly zvoleny i na nosné sloupy a dopadovou plochu (dřevěná štěpka). Jedinými barevnými prvky jsou pružiny u houpaček, síťové konstrukce domečku a houpačka hnízdo.