Návrh a vizualizace obchodu REAL FRUITS

     Zadání práce bylo jednoduché: vymodelovat obchod, vybavení, produkty a vytvořit náhledové video průletu obchodem. Návrh a rozmístění stojanů a vyplnění potravinami bylo podle přání zadavatele. Vzniklo několik verzí videa z nichž se tato vybrala. Jak postupně narůstal model o další data nakonec měl kolem 1,6 GB a práce s ním byla dost omezená, časově :D).
 

Seskupení a tvar interiéru má své logické a promyšlené pozice. Rozloha prodejny je 12x10 metrů.